Bánh tráng Quế Trà My

35.000

Liên hệ: Hoàng Kim Thanh

Địa chỉ: thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn, H. Bắc Trà My

SĐT: 0973658997