Bột ngũ cốc Hạt Thương (OCOP 3 sao)

180.000

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐOÀN THỊ THƯƠNG

Địa chỉ: Thôn Dùi Chiêng, Phước Ninh, Nông Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 0977009486-0359029415

Website: http:/ngucochatthuong.com