Cá guppy (cá 7 màu)

30.000

– Chủ sản phẩm: Nguyễn Cao Cường

– Địa chỉ: Phường Điện Nam Đông

– SĐT: 0777917829