Chè dây Ra Zéh (OCOP 3 sao)

100.000

Liên hệ: Lê Duy Trường

Địa chỉ: thôn Panan xã Tư huyện Đông Giang.

SĐT: 0383134538.