Chuỗi trầm (Đeo tay)

500.000

Liên hệ: Nguyễn Trần Lâm

Địa chỉ: thôn 2 xã Trà Kót, H. Bắc Trà My

SĐT: 0975601160