Chuối tươi sấy dẻo (OCOP 3 sao)

55.000

Người đại diện: Lương Thị Mỹ Trinh

Địa chỉ: thôn 4, Tiên Hiệp, Tiên Phước, HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng.

SĐT: 0911393236