Cung cấp các loại cây giống, cây ăn quả, cây cảnh

45.000

Cung cấp tất cả các loại cây ăn quả, cây cảnh đến cây lấy gỗ, tùy kích thước.

Giá bán từ 45.000đ trở lên