Dầu phộng nguyên chất

139.000

Người đại diện: Nguyễn Thị Tố Nga

Địa chỉ: Thôn Cẩm Lãnh, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước. Công ty TNHH Sản xuất TMDV SOSAFCO

SĐT: 0976666121