Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Duy Lợi

360.000

Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa

– 10gr – 360.000 đồng

– 20gr – 650.000 đồng

Liên hệ: Võ Thu Thuỷ, SĐT: 0934728793