Dưa lưới Tân Phong

50.000

CƠ SỞ SẢN XUẤT DƯA LƯỚI TÂN PHONG

Địa chỉ: TDP Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn

Điện thoại: 02353888808

Website: https://hoptacxa.vn/vn/seed/HTX44528

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063747415984&mibextid=ZbWKwL