Gạo đỏ Nam Trà My

45.000

– Địa chỉ: Thôn 1 – Trà Mai – Nam Trà My.

– Sđt: 0363.434.337

– Facebook: Hồ Thúy Ngân