Hoa súng

Chủ sản phẩm: Võ Văn Thạnh

Địa chỉ: Thôn Hà Nam, Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Số điện thoại: 0906876695