Mì sợi Đại Nghĩa

8.000

Cty TNHH Badaloc Việt Nam

Liên hệ: Nguyễn Hoàng Việt

Địa chỉ: Đại Nghĩa, Đại Lộc

SĐT: 0935.881.224