Ngũ cốc dinh dưỡng đặc biệt Hằng Moon

160.000

Liên hệ: Nguyễn Thị Lệ Hằng.

Địa chỉ: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 0914.855.211

Facebook: Hằng Moon (Ngũ cốc đậu quê). Link facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017686022271