Nước mắm Hà Quảng (OCOP 3 sao)

60.000

Chủ sản phẩm: Trần Thị Thuận

Địa chỉ: Phường Điện Dương

SĐT: 0388077117