Rượu Đinh lăng Hồng Nguyễn

70.000

Địa chỉ: Thôn Phước Hội, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0934996961

Email: hongnguyen.ql@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/hongnguyen.ql