Sữa chua nếp cẩm (OCOP 3 sao)

8.000

Người đại diện: Nguyễn Thị Truyền

Địa chỉ: thôn Mỹ Thượng Đông, Tiên Mỹ, Tiên Phước, HTX Dịch vụ tổng hợp Tiên Phước .

SĐT: 0986241966