Tinh bột nghệ nhà làm Thanh Nhung

100.000220.000

Chủ sản phẩm: Thanh Nhung

Địa chỉ: Thôn Trà Đông, Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại: 0905.332.780 – 0976.776.090

Đơn vị hỗ trợ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Duy Vinh

Mã: N/A Danh mục: