Tinh bột nghệ trắng (OCOP 3 sao)

350.000

Người đại diện: Phạm Thị Mỵ Nương

Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Ngọc, THT Nông nghiệp TM & DV Tiên Ngọc.

SĐT: 0969248139

FB: Mỵ Nương