Tinh dầu quế (OCOP 4 sao)

300.000

HTX: Tinh dầu quế Trà My Minh Phúc

Địa chỉ: Thôn 3, xã Trà Giang, H. Bắc Trà My

SĐT: 0973606276

quetramyminhphuc.com