Trà Lá Sâm Ngọc Linh

350.000

– Địa chỉ: Thôn 2 – Trà Mai – Nam Trà My

– Sđt: 0326.576.322

– Facebook: Sâm Núi Ngọc Linh