Trứng gà ác Ngọc Diệp

3.500

CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỨNG GÀ ÁC NGỌC DIỆP

Địa chỉ: Thôn Đại Quý, Tam Lộc, Phú Ninh, Quảng Nam

Điện thoại: 0963684535 – 0349840257

Website: http:/trunggacngocdiep.com