Viên hoàn nghệ trắng mật ong (OCOP 4 sao)

140.000

Sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh

Người đại diện: Phạm Thị Mỵ Nương

Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Ngọc, THT Nông nghiệp TM & DV Tiên Ngọc.

SĐT: 0969248139     FB: Mỵ Nương