Yến sào Em Lé (Yến thô)

2.900.000

– Yến thô nguyên tổ chưa nhặt long. Giá bán 2.900k/1 lạng
– Yến tinh có 2 loại. Giá bán: 3,6 triệu/1 lạng và 4 triệu/1 lạng